דעם בריוו האט יענטא חנה געשריבן צו איר מאמע נאך אין קרית בבל, נאכדעם וואס איר מאמע האט דערקלערט א מלחמה קעגן איר מאן און די גאנצע קהילה, און זי האט איר עפענטליך געזאגט אז זי וועט איר אוועקשלעפן מיט די הילף פון די פאליציי, אקעגן איר אייגענע ווילן און אקעגן די ווילן פון איר מאן און איר טאטע.