דעם בריוו האט יענטא חנה איבערגעגעבן פאר ר' שמואל מאיר מוצאי שבת פרשת ויצא, דאס איז געווען א קורצע באריכט אויף דעם וואס מען האט איר געשלעפט קיין אמעריקא געצוואונגגענערהייט, וואס אין אמת'ן אריין איז דאס נאר געווען די אנהייב פון איר גאר שווערע מיטמאכן ביז אהער.

לויט דעם באריכט איז געשריבן געווארן די פעטישן וואס יענטא חנה האט אריינגעגעבן אין די קאורט, מיט נאך דעטאלן וואס זי האט געזאגט נאכדעם אויפ'ן טעלעפאן.