די בריוו האט יענטא חנה שתחי' געשריבן צו איר קאזין מרת נעמי רות ראזנער שתחי' אנהייב חודש  אדר ב'.

די בריוו איז ערהאלטן געווארן ערשט חול המועד פסח מיט א גרויסע השגחה פרטית.