דורך יענטא חנה'ס
שוועסטערס און חבר'טעס

די ערשטע שמועס וואס מען האט געהאט מיט יענטא חנה נאך וואס מען האט איר צוריק געשלעפט פון מעקסיקא צו אמעריקא. יענטא חנה דערציילט פרטים אויף די לעצטעריגע אנטוויקלונגען.

דעם שמועס איז געווען נאך דעם וואס יענטא חנה האט אפאר חדשים נישט געהאט קיין מעגליכקייט צו רעדן מיט איינע פון אירע חברט'עס אין קרית בבל, און יוכבד פריידא האט מצליח געווען אנצוקומען צו איר דורך א שפיצל...

אין דעם רעקארדינג הערט מען ווי יענטא חנה פראבירט ארויסצוגיין פון די הויז פון ליפא קרויס כדי צו פיילן איר פעטישן צו די קאורט, און ליפא קרויס האלט איר אפ, און דערפאר רופט זי פאליציי, די פאליציי זענען...

יענטא חנה איז ענדליך אנגעקומען צו די קאורט בילדינג צו פיילן איר פעטישן, אבער די פאליציי טראגט איר אוועק מיט כח און סטראשעט איר אז מען גייט איר איינשפארן.

די לעצטע שמועס וואס מען האט געהאט מיט יענטא חנה, דעם שמועס איז געווען מיט איר שוועגערין חיה גאלדא ראזנער, זי וויינט דארט זייער שטארק אז זי בענקט זיך צו איר מאן, און וויל דערציילן ווי יוסי פליטשקין...