אין דעם רעקארדינג הערט מען ווי יענטא חנה פראבירט ארויסצוגיין פון די הויז פון ליפא קרויס כדי צו פיילן איר פעטישן צו די קאורט, און ליפא קרויס האלט איר אפ, און דערפאר רופט זי פאליציי, די פאליציי זענען געקומען און ליפא קרויס האט זיי גענומען צו די זיייט און געשמועס מיט זיי, יענטא חנה האט גערופן נאכאמאל די פאליציי, און די פאליציי וואס זענען שוין געווען דארט האבן געשריגן זי זאל אראפלייגן די טעלעפאן.