יענטא חנה איז ענדליך אנגעקומען צו די קאורט בילדינג צו פיילן איר פעטישן, אבער די פאליציי טראגט איר אוועק מיט כח און סטראשעט איר אז מען גייט איר איינשפארן.