די ערשטע שמועס וואס מען האט געהאט מיט יענטא חנה נאך וואס מען האט איר צוריק געשלעפט פון מעקסיקא צו אמעריקא. יענטא חנה דערציילט פרטים אויף די לעצטעריגע אנטוויקלונגען.