דורך יענטא חנה'ס
שוועסטערס און חבר'טעס

טייערער באזוכער, ווען מיר ווילן דערציילן ווער איז די געפאנגענע יענטא חנה, מוזן מיר אויך אביסל דערציילן ווער איז יענטא חנה'ס טאטע, דער גאון און צדיק הרב אהרן אריה טעללער שליט"א, דער רב און דיין פון...

יענטא חנה'ס מעשה

אין די בערג פון קיובעק, צווישן קרית טאהש און די סאטמארע זומער קאנטרי, דארט האט זיך געפונען א קליין אידיש שטעטעלע מיט דעם נאמען קרית רימנוב, א שטעטעלע וואס האט געבליהט מיט אמת'דיגע...

מרת שפרה גאלדמאן (בויער) מרת גאלדא מלכא (בויער) מרת פריידא גאלדמאן (חיון) 

שפרה און גאלדא זענען צוויי שוועסטערס וואס האבן געוואוינט אין בית שמש, צוזאמען מיט זייער חשוב'ע...